Сповіщення
 
 
Правила перевезення

Глава 4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів

1. Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.
2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, якщо Авіакомпанія доведе, що:
- така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність Авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування; або
- така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.
3. Авіакомпанія повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ.
4. Під час оформлення квитка Авіакомпанія забезпечує надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність Авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж. Крім того, Авіакомпанія надає пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності Авіакомпанії щодо пасажира та багажу.