Сповіщення
 
 
Правила перевезення

Глава 1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу.

1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира.
2. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли Авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу, однак Авіакомпанія не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, Авіакомпанія відповідає, якщо шкода заподіяна з його вини або з вини його працівників чи агентів з обслуговування.
3. Якщо Авіакомпанія визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред’явити Авіакомпанії вимоги, що випливають з договору перевезення.