Сповіщення
 
 
Правила перевезення

Глава 1. Загальні умови перевезень

Глава 1. Загальні умови перевезень.


1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються перевізником безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.
2. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення Авіакомпанії як перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між Авіакомпанією і пасажиром, який зазначений у квитку.
3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 1 цієї глави, є об'єктом правил Авіакомпанії, а також тарифних нормативів Авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити - на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.
4. Авіакомпанія встановлює свої правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень, які не можуть містити стандартів чи нормативів якості, відповідальності за обслуговування пасажирів, нижчих за рівень установлених вимог цих Правил, попередньо погодивши їх з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Умови договору на виконання чартерного рейсу або чартерного рейсу з бізнес-метою не повинні суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу.
5. Ці Правила, а також тарифні нормативи Авіакомпанії з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.
6. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, Авіакомпанія здійснює тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 цього розділу.
7. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу.