Сповіщення
 
 
Правила перевезення

Глава 8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум

Глава 8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум


1. Квиток може бути пред’явлений Авіакомпанії для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:
- до початку перевезення, або
- протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або
- протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.
2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених Авіакомпанією.
3. Закінчення зазначеного у пункті 1 цієї глави строку не позбавляє пасажира права на пред’явлення Авіакомпанії претензії відповідно до розділу XXVІII цих Правил.